Bir ürüne veya hizmet karşılığında her para alışverişimizde yapılan meşru ödeme önceden harcanan enerji için verilen bedeldir. Her şeyden önce, para, depolanmış enerji kredisinden başka bir şey değildir. Maaşlar ve ücretler, yürütülen iş veya harcanan enerjiye yapılan ödemelerdir. Eski bir palto veya dünden kalmış artıklar olsun bir şeyi her elden çıkarışımızda yine enerji sarfedilmiş olur. Akış hattı içindeki her safhada enerji dağıtılır ve tüm çevrenin entropisi arttırılır. Bu suretle, düzensizliğin türü, sahası ve büyüklüğü, akış hattının nasıl kurulduğuna bağlıdır. Bir toplumda işlerin bölüştürülmesi tarzı (enerjinin dönüştürülmesi), enerjinin çeşitli kişi, grup veya teşekküller arasında bölüştürülme biçimi (enerjinin mübadelesi) ve akış sürecinin her safhasında atıkları giderme şeklimiz (enerjinin elden çıkarılışı) yüzeyde yaşanan düzensizliğin toplumsal, ekonomik ve politik doğasını belirler.

Jeremy Rifkin & Ted Howard

Entropi Dünyaya Yeni Bir Bakış (Entropy: A New World View)

syf. 98